ویدیوی قفل کودک تلویزیون سامسونگ ، فعال و غیرفعال کردن قفل والدین فیلم

ویدیوی قفل کودک تلویزیون سامسونگ ، فعال و غیرفعال کردن قفل والدین فیلم ، قفل کودک تلویزیون سامسونگ یا همان مسدود کردن محتوای تلویزیون ابتدا باید به تنظیمات (Setting) بروید و آن را انتخاب کنید و سپس دکمه Broadcasting را انتخاب کنید. سپس Program Rating Lock Settings را انتخاب کنید و سپس پین را وارد کنید (پین پیش فرض "0000" است). قفل رتبه‌بندی برنامه را روشن کنید، رتبه‌بندی تلویزیون یا رتبه‌بندی فیلم را انتخاب کنید و یک دسته رتبه‌بندی را برای قفل انتخاب کنید. اکنون قفل کودک تلویزیون سامسونگ یا قفل والدین تلویزیون سامسونگ فعال است .