ویدیوی ريست كردن تلويزيون سامسونگ ، آموزش ریست فکتوری یا تنظیمات کارخانه فیلم

ویدیوی ريست كردن تلويزيون سامسونگ ، آموزش ریست فکتوری یا تنظیمات کارخانه فیلم ، ريست كردن تلويزيون سامسونگ ؛ آموزش ریست فکتوری یا تنظیمات کارخانه با زدن دکمه تنظیمات (Settings) و سپس انتخاب General پس از آن Reset را انتخاب کنید. در این مرحله پین خود را وارد نمایید (0000 پیش فرض است) و سپس Reset بزنید . برای تکمیل تنظیم مجدد، OK را انتخاب کنید. اکنون تلویزیون شما به طور خودکار راه اندازی مجدد می شود.